सूचना तथा समाचार


नागरिक वडापत्र जिविस तनहुँ २०७२

जिल्ला विकास समिति तनहुँको नागरिक वडापत्र : नागरिक वडापत्र जिविस तनहुँ २०७२न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मुल्याङ्कन नतिजा २०७१/७२

जिल्ला विकास समिति तथा सम्पूर्ण गाउँ विकास समितिहरुको आ.व.२०७०/०७१ को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) मूल्याङ्कन नतिजा जिल्ला विकास...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar