सूचना तथा समाचार


जि.स.स. बाट स्वीकृत स्थानीय तहको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन

मिति २०७५-४-३० गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन ।
दोश्रो जिल्ला सभा – २०७५ ।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।तनहुँ जिल्लाका निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरूको विवरण ।।

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जन प्रतिनिधीको  नामथर पद वडा नं. प्रतिनिधित्व गर्ने दल सम्पर्क नं.  १ व्यास नगरपालिका बैकुण्ठ...
थप पढ्नुहोस ...
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड ग‍र्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।Skip to toolbar