सूचना तथा समाचार


। जि.स.स., तनहुँबाट २०७५-५-२१ मा स्वीकृत स्थानीय तहको IEE प्रतिवेदन विवरण ।

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको सरांश विवरण ।। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयहरूको वेभसाईट लिङ्क ।

१. मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‍को कार्यालय २. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ४....
थप पढ्नुहोस ...
। दोश्रो जिल्ला सभा – २०७५ ।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।। तनहुँ जिल्लाका निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरूको विवरण ।

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जन प्रतिनिधीको  नामथर पद वडा नं. प्रतिनिधित्व गर्ने दल सम्पर्क नं.  १ व्यास नगरपालिका बैकुण्ठ...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश प्राप्त गर्न यहाँ...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar