सूचना तथा समाचार


तनहुँ जिल्लाका निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरूको विवरण ।।

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जन प्रतिनिधीको  नामथर पद वडा नं. प्रतिनिधित्व गर्ने दल सम्पर्क नं.  १ व्यास नगरपालिका बैकुण्ठ...
थप पढ्नुहोस ...
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड ग‍र्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश प्राप्त गर्न यहाँ...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar