नेपाली युनिकोड डावनलोड

१. रोमनाईज (Romanized) नेपाली युनिकोड प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

२. ट्रेडिसनल (Traditional) नेपाली  युनिकोड प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

३. प्रिती बाट नेपाली युनिकोड (ईन्टरनेट नहुँदा पनि, Offline)मा परिवर्तन गर्न सकिने सफ्टवेर, रुपान्तर सफ्टवेर (Rupantar – Preeti to Nepali Unicode Converter) प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

४. Google Input Tools प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

५. कालिमाटी युनिकोड  डावनलोड गर्न यहाँ   क्लिक गर्नुहोस ।

नोटः युनिकोड सम्बन्धी केहि सहयोग चाहिएमा ict.ddctanahun@gmail.com मा ईमेल गर्नुहोला वा जिविस तनहुँको सूचना शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Keyboard Layout:

  1. Romanized डावनलोड गर्नुहोस ।

  2. Traditional डावनलोड गर्नुहोस ।

Nepali-Unicode-Keyboard-Layout-Romanized

 

Nepali-Unicode-Keyboard-Layout-Traditional

 


Skip to toolbar