फोटो ग्यालरी

जि.स.स. द्वारा स्थानीय तहहरू सँगको अन्तरक्रिया, भेटघाट र छलफल ।

स्थानीय तह र विषयगत कार्यालय विच अन्तरक्रिया तथा समन्वयात्मक कार्यक्रम, २०७४ भाद्र १२ गते ।

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको फोटो ।

पूर्ण सरसफाई युक्त वडा घोषणा अभियानका झलकहरू


Skip to toolbar