जि.स.स. पदाधिकारी

क्र.सं. पदाधिकारीको नाम, थर पद स्थायी ठेगाना फोन नं./ मोबाइल नं. फोटो
१.

श्री शान्तिरमण वाग्ले

प्रमुख व्यास न.पा.-३, तनहुँ

०६५-५६०१४४

९८५६०२७४६०

ShantiramanWagle
२.

श्री पवित्रा देवि पौडेल

उप-प्रमुख व्यास न.पा.-३, तनहुँ

०६५-५६०९९५

९८४६०२५१७०

PabitraPoudel
३. श्री निल बहादुर थापा सदस्य ऋषिङ्ग गा.पा.-७, तनहुँ

९८४६०४०३८१

NilBahadurThapa
४. श्री केश बहादुर सुनार सदस्य व्यास न.पा.-१, तनहुँ

९८५६०६०६९१

KeshBahadurSunar
५.

श्री अर्जुन बहादुर अधिकारी

सदस्य भानु न.पा.-५, तनहुँ

९८५१०४९५०५

ArjunBahadurAdhikari
६. श्री गल बहादुर गुरुङ्ग सदस्य भानु न.पा.-१३, तनहुँ

९८४१५६४४६२

GalBahadurGurung
७. श्री धनीमाया थापा सदस्य भिमाद न.पा.-४, तनहुँ

९८४६२२६९२२

DhaniMayaThapa
८. श्री दिव्यश्वरी वि.क. सदस्य शुक्लागण्डकी न.पा.-४, तनहुँ

९८०४१८०९४९

DivyaSworiBK
९. श्री सरस्वती गौतम सदस्य

शुक्लागण्डकी न.पा.-८, तनहुँ

९८५६०३७६३३

SaraswotiGoutam

PDF फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्Skip to toolbar