तनहुँ जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरुको पहिलो र दोस्रो सुची ।

१.तनहुँ जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरुको पहिलो सुची प्राप्त गर्न  यहाँ  क्लिक गर्नुहोस।

२.तनहुँ जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरुको दोस्रो सुची प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।

Skip to toolbar